Zoengoerami

Oorsprong                             : Azië
Lengte                                    : 15 cm
Min.lengte aquarium           : 150 cm
Wetenschappelijke naam  : Helostoma Temminckii
Familie van de                      : Anabantidae
Zwemt                                    : overal
Waterstroming                     : zwak

Aquariumtemperatuur:       : 22-28 graden
PH-waarde (zuurgraad)     : 7-7,5
GH-waarde (hardheid)       : 12-16


De naam Zoengoerami komt van het feit dat mannetjes in gevecht elkaar lijken te zoenen. Het zijn vreedzame vissen, alleen mannetjes vechten onderling totdat er 1 wijkt.

Voedsel en leefruimte

Richt je aquarium in met stenen en Javamos. De meeste andere planten zullen opgegeten worden. Als de bodem uit te fijn zand bestaat, zal het omgewoeld worden en is dus niet aan te raden. De Zoengoerami is een alleseter die vooral graag plantaardig voedsel eet.

Kweken

Het kweken is makkelijk. Eitjes worden aan het oppervlak op een bacterierijk blad afgezet. De jongen kunnen worden gevoerd met infusoriën.