Neontetra

Oorsprong                             : Zuid-Amerika
Lengte                                    : 4 cm
Min.lengte aquarium           : 50 cm
Wetenschappelijke naam  : Paracheirodon Innesi
Familie van de                      : Characidae
Zwemt                                    : midden
Waterstroming                     : zwak-matig

Aquariumtemperatuur:       : 20-26 graden
PH-waarde (zuurgraad)     : 6,5-7
GH-waarde (hardheid)       : 5-8De Neontetra is een mooi en zeer vreedzame vis die graag in scholen leeft van minimaal 10 van zijn soortgenoten. Ze zijn goed te houden met andere vissen als ze maar niet te groot zijn. Als het water goed wordt ververst en van goede kwaliteit is, kunnen Neotetra’s wel 10 jaar oud worden!

Voedsel en leefruimte

Een donkere bodemgrond is belangrijk, ook voor het uitkomen van de kleur. Beplant naar eigen inzicht maar zorg voor genoeg beplanting. Verder zijn het alleseters, mits het eten maar niet te groot is (ze zijn immers maar 4 cm groot)

Kweken

Voor het kweken is het noodzakelijk dat het water zuur maar wel heel zacht is (GH maximaal 2). Tot 125 eitjes worden afgezet tussen fijnbladerige planten. De ouders na de afzet verwijderen. Zorg dat de bak verduisterd is en ook blijft. De jongen komen na 1 dag uit en zwemmen binnen een week vrij. Infuus is het beste om te geven.