Duivelscichlide

Oorsprong                             : Zuid-Amerika
Lengte                                    : 25 cm
Min.lengte aquarium           : 200 cm
Wetenschappelijke naam  : Satanoperca Jurupari
Familie van de                      : Cichlidae
Zwemt                                    : onderin-midden
Waterstroming                     : zwak-matig

Aquariumtemperatuur:       : 24-26 graden
PH-waarde (zuurgraad)     : 6,5-7
GH-waarde (hardheid)       : 5-8De Duivelscichlide is een vreedzame vis die goed in paar gehouden kan worden. Deze vis houdt ervan in de grond te woelen dus stevige beplanting is aan te raden. Ook is deze vis territoriaal.

Voedsel en leefruimte

Zorg dat de bodem uit fijn zand bestaat en verder ingericht is met stenen, kienhout en dergelijke schuilplaatsverhogende spullen. De Duivelscichlide eet bijna alles. Levend voer, diepvriesvoer maar ook droogvoer.

Kweken

Een vrij grote vis die veel eitjes afzet op stenen; tussen de 100 en 400. De ouders zullen de hele verzorging op zich nemen waardoor het kweken vrij makkelijk is. De ouders nemen de eitjes na 24 uur in de bek waar de jongen worden uitgebroed. Ook daarna verzorgen de ouders de jongen.