Afrikaanse Driebandzalm

Oorsprong                             : Afrika
Lengte                                    : 5 cm
Min.lengte aquarium           : 60 cm
Wetenschappelijke naam  : Neolebias trilineatus
Familie van de                      : Citharinidae
Zwemt                                    : onderin-midden
Waterstroming                     : zwak tot matig

Aquariumtemperatuur:       : 23-26 graden
PH-waarde (zuurgraad)      : 6,5-7
GH-waarde (hardheid)       : 8-12De Afrikaanse Driebandzalm een vreedzame, rustige en schuwe scholenvis die goed kan samenleven met vissen met dezelfde eigenschappen.

Voedsel en leefruimte

Deze vis houdt niet erg van droog voer, maar prefereert afwisselend klein levend voer. Beplant het aquarium vooral aan de randen zodat er in het midden van het aquarium veel zwemruimte overblijft. Fijn zand of donker grind is zeer geschikt voor de Afrikaanse Driebandzalm.

Kweken

De Afrikaanse Driebandzalm is een eierroofvis en hierom moet je bij het kweken een afzetrooster gebruiken. Een mannetje dient met meerdere vrouwtjes te worden samen gebracht waarbij als het goed gaat 250 eieren worden gelegd tussen fijnbladerige planten. Na bevruchting zakken deze door het rooster en moeten de ouders worden verwijderd. Jongen komen al na een dag uit en zwemmen na 5 dagen. Infusoriën en Artemia-Naupliën zijn het gebruikelijk voer voor de jongen.